جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

منشور حقوق بشر

منشور حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در قالب 30 ماده به تصویب رسید، روزی که اینک […]

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان   برای دانلود فایل PDF قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1386/08/09 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 14 |     ماده ۱- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان‌، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب […]

قانون بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاری   برای دانلود فایل PDF قانون بیمه بیکاری کلیک کنید!     تاریخ تصویب:1369/06/26 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 14 | تعداد تبصره: 21 | تعداد بند: 19 | تاریخ انتشار: 1369/08/01 |     ‌ماده 1 – کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و […]

قانون دفاتر اسناد رسمی

قانون دفاتر اسناد رسمی     برای دانلود فایل PDF قانون دفاتر اسناد رسمی کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1354/04/25 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 76 | تعداد تبصره: 15 | تعداد بند: 35 | تاریخ انتشار: 1354/05/18 |     فصل اول – تشکیلات دفترخانه   ماده ۱ – […]

قانون مقررات صادرات و واردات

قانون مقررات صادرات و واردات     برای دانلد فایل PDF قانون مقررات صادرات و واردات کلیک کنید!   تاریخ تصویب: 1366/04/11 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 48 | تعداد تبصره: 45 | تعداد بند: 14 | تاریخ انتشار: 1366/05/10 |     ‌الف – کلیات ‌ماده 1 – صدور و […]

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی     برای دانلود فایل PDF قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1380/12/19 | مرجع تصویب: مجمع تشخیص مصلحت نظام | تعداد ماده: 25 | تعداد تبصره: 11 |     فصل اول – تعاریف ماده ۱ – اصطلاحات […]

قانون شهرداری

قانون شهرداری (مصوب 11/04/1334 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 11/03/1392)   برای دانلود فایل PDF قانون شهرداری کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1334/04/11 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 119 | تاریخ انتشار: 1334/06/02|     فصل اول- در تاسیس شهرداری ماده ۱– در هر محل که جمعیت آن حداقل بپنج […]

قانون کار

قانون کار   برای دانلود فایل PDF قانون کار کلیک کنید!   پس از انقلاب 57 اصلاح قانون از خواستهای اصلی گروه‌های کارگری که سهم قابل توجهی در پیروزی انقلاب داشتند بود. در این دوران پیش نویس‌های متعددی از جمله توسط ابوالحسن بنی صدر و احمد توکلی وزیر کار راستگرای دولت موسوی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران دولت آن […]

قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی

قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی     برای دانلود فایل PDF قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1310/03/16| مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 12 | تعداد تبصره: 1 |     ماده اول – هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف سه ماه […]

قانون راجع به ثبت شرکت ها

قانون راجع به ثبت شرکت‌ها     برای دانلود فایل PDF قانون راجع یه ثبت شرکت هاکلیک کنید!     تاریخ تصویب:1310/03/02| مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 12 | تعداد تبصره: 4 |     ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت […]