جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ما را انتخاب کنید

ارائه‌ی مشاوره و کسب خدمات حرفه‌ای، حقوقی، وکالتی و تحقق نتیجه‌ی مطلوب

مشاوره یک رفتار تعاملی و یاورانه است که با توجه به نیاز و خواسته فرد نسبت به هدف، رشد، سازگاری، انتخاب، تصمیم‌گیری و حل مشکل تکیه دارد. مشاور از رابطه ایجاد شده در تلاش است تا از طریق تجربیات، علم و یافته‌ها انتخاب درستی را برای مخاطب خودش رقم بزند.
اهمیت مشاوره آنجایی نمایان میشود که به نظر بسیاری از افراد، مشکلات افراد را زنجیره‌ای از عوامل فردی و اجتماعی می‌دانند که نیازمند دیدی جامع‌نگر و نظام‌مند به استعدادها، توانایی‌ها، علایق، شخصیت، سن، ساختار، وضعیت و سایر متغیرهای فردی و محیطی باشد. مشاور بایستی با آگاهی و ایجاد ارتباط، راه حل یا راه حل‌های مناسب را انتخاب و برای اجرای آنها با توجه به هدف یا اهداف تعیین شده برنامه‌‎ریزی نماید تا در نهایت، عملکرد در ابعاد مختلف بهبود یابد. مشاور با شناخت قواعد و رفتارها از روش‌های گوناگون در زمینه‌های مختلف می تواند افراد را به مشارکت اجتماعی، انتخاب‌های مناسب، تفکر و شناخت توانایی، استعداد، علایق و در کل تعیین هدف مناسب و تصمیم‌گیری راهنمایی و آنان را در حل پرسش‎‌های ایجاد شده و همچنین نشان دادن مسیر یاری نماید.
قرار دادن حقوق و اصالت قانون در اعمال افراد نه تنها ساختارهای متعدد اجتماعی را جهت منظم کردن جایگاه‌ها مهیا می‏‎نماید بلکه فراتر از آن روابط بین اشخاص را در هر منصب و موقعیتی نسبت به یکدیگر تعریف و حقوق و تکالیف در فضای قانون‌مندی اجتماعی به وضوح معلوم می‌شود. در این صورت صاحبان حق به حقوقشان و موظفان به تکلیف، وظایفشان را در قبال فرد و جامعه به طرز صحیحی انجام می‌دهند. در سایه حقوق و قانون، تکالیف فردی و اجتماعی جامعه با سرعت و بالندگی رشد و جامعه به سوی توسعه و پیشرفت پیش خواهد رفت.

مباحث حقوقی یکی از مواردی است که باید قبل از انجام هر کاری از مشاور متخصص آن کمک گرفت چرا که:

  • مشاوره عملی پیشگیرانه است.
  • مشاوره ابزاری جهت رفتار نظام‌مند افراد است.
  • مشاوره توان ایجاد راهکارهای سهل و هموارتر را دارد.
  • مشاوره مرز شناسایی هر فرد با حقوق و تکالیف قانونی است.
برنامه برای

مشاوره رایگان