قانون ثبت احوال

قانون ثبت احوال   برای دانلود فایل PDF قانون ثبت احوال کلیک کنید!   تاریخ تصویب: 16/04/1355 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 55 | تعداد تبصره: 29 | تعداد بند: 62 | تاریخ انتشار: 23/05/1355 |   فصل اول – کلیات   ‌ماده ۱ – وظایف سازمان ثبت احوال کشور به…