قانون شرکت های تعاونی

  • 20,آذر,1399
  • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
  • قانون

قانون شرکت‌های تعاونی   برای دانلود فایل PDF قانون شرکت های تعاونی کلیک کنید!   تاریخ تصویب: 16/03/1350 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 149 | تعداد تبصره: 41 | تعداد بند: 155 |تعداد ردیف: 12|  تاریخ انتشار: 30/04/1350 |     فصل اول – تعاریف   ‌ماده 1 – اصطلاحاتی که…