قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی

  • 20,آذر,1399
  • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
  • قانون

قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی     برای دانلود فایل PDF قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی کلیک کنید!     تاریخ تصویب: 1310/03/16| مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 12 | تعداد تبصره: 1 |     ماده اول – هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف سه ماه…