جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قانون بیمه

قانون بیمه   برای دانلود فایل PDF قانون بیمه کلیک کنید!   تاریخ تصویب: 07/02/1316 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 36 | تعداد بند: 14 |   معاملات بیمه ‌ماده 1 – بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف […]