قانون مقررات صادرات و واردات

  • 20,آذر,1399
  • موسسه حقوقی دادخواهان عدالت
  • قانون

قانون مقررات صادرات و واردات     برای دانلد فایل PDF قانون مقررات صادرات و واردات کلیک کنید!   تاریخ تصویب: 1366/04/11 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 48 | تعداد تبصره: 45 | تعداد بند: 14 | تاریخ انتشار: 1366/05/10 |     ‌الف – کلیات ‌ماده 1 – صدور و…